แข่งกีฬาวันข้าราชการ ปี 2560

แข่งกีฬาวันข้าราชการ ปี 2560

สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ในนามกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาวันข้าราชการ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 ณ สนามกีฬา อบจ.นราธิวาส 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมเป็นเจ้าภาพเสวนายามเช้า

ร่วมเป็นเจ้าภาพเสวนายามเช้า

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม  2560   สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส       ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเสวนายามเช้า ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

อ่านเพิ่มเติม...
  • บริจาคสิ่งของสนับสนุนงานกาชาด

    บริจาคสิ่งของสนับสนุนงานกาชาด

  • แข่งกีฬาวันข้าราชการ ปี 2560

    แข่งกีฬาวันข้าราชการ ปี 2560

  • ร่วมเป็นเจ้าภาพเสวนายามเช้า

    ร่วมเป็นเจ้าภาพเสวนายามเช้า

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางหลังใหม่(ชั้น4) ถนนศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทร. : 0-7364-2624, โทรสาร. : 0-7364-2624 ต่อ 18
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 76087
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.