BIKE FOR MOM (Narathiwat)

BIKE FOR MOM (Narathiwat)

                เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ จังหวัดนราธิวาส ได้จัดกิจกรรม (BIKE FOR MOM) โดยกำหนดเส้นทางการปั่นจักรยาน โดยระยะทางเริ่มต้น ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ไปยังอุทยานแห่งชาติเขาตังหยง - อ่าวมะนาว หาดนราทัศน์ และกลับมาสิ้นสุด ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

 

อ่านเพิ่มเติม...

กีฬาวันข้าราชการพลเรือน

กีฬาวันข้าราชการพลเรือน

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ สถิติจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานสถิติ ได้ร่วมกิจกรรมกีฬาวันข้าราชการพลเรือนเพื่อประสานสัมพันธ์ไมตรีต่อข้าราชการหน่วยงานต่างๆ และในเวลา ๒๐.๐๐ น สถิติจังหวัดนราธิวาสได้รับเกียรติเป้นผู้มอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย


อ่านเพิ่มเติม...

ฝึกการป้องกันและระงับอัคคีภัยศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

ฝึกการป้องกันและระงับอัคคีภัยศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

 

เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ -  ๑๒.๐๐ น

      สถิติจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานสถิติ ได้เข้าร่วมฝึกว้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยศาลากลางจังหวัดนราธิวาส


อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
  • BIKE FOR MOM (Narathiwat)

    BIKE FOR MOM (Narathiwat)

  • กีฬาวันข้าราชการพลเรือน

    กีฬาวันข้าราชการพลเรือน

  • ฝึกการป้องกันและระงับอัคคีภัยศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

    ฝึกการป้องกันและระงับอัคคีภัยศาลากลางจังหวัดนราธิว

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางหลังใหม่(ชั้น4) ถนนศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทร. : 0-7364-2624, โทรสาร. : 0-7364-2624 ต่อ 18
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 76087
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.