ประชาสัมพันธ์ โครงการ สำมะโนอุตสาหกรรม

ประชาสัมพันธ์ โครงการ สำมะโนอุตสาหกรรม

สำนักงานแห่งชาติ ได้จัดทำ สำมะโนอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ระหว่างนี้ เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ได้ทำการสำรวจ(จัดเก็บ)ข้อมูล สถานประกอบการ ร้านค้า ต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนจัดหาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นเครื่องมือสำหรับผู้ประกอบการในการวางแผนธุรกิจ การตัดสินใจลงทุนขยายกิจการ ขยายสาขา การพิจารณาเปรียบเทียบก... อ่านเพิ่มเติม...

ประมวลภาพกิจกรรมงานกาชาด ประจำปี 2559

ประมวลภาพกิจกรรมงานกาชาด ประจำปี 2559

ประมวลภาพกิจกรรมงาน กาชาดประจำปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 23 เมษายน 2559 ถึง วันที่ 2 พฤษภาคม 2559

อ่านเพิ่มเติม...

วันข้าราชการพลเรือน

วันข้าราชการพลเรือน

วันข้าราชการพลเรือน สถิติจังหวัดนราธิวาสได้ร่วมจัดกิจกรรม กีฬาวันข้าราชการพลเรือน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้จัดงานดังกล่าวในวันที่ 30 มีนาคมที่ผ่านมา

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • ประชาสัมพันธ์ โครงการ สำมะโนอุตสาหกรรม

    ประชาสัมพันธ์ โครงการ สำมะโนอุตสาหกรรม

  • ประมวลภาพกิจกรรมงานกาชาด ประจำปี 2559

    ประมวลภาพกิจกรรมงานกาชาด ประจำปี 2559

  • วันข้าราชการพลเรือน

    วันข้าราชการพลเรือน

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางหลังใหม่(ชั้น4) ถนนศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทร. : 0-7364-2624, โทรสาร. : 0-7364-2624 ต่อ 18
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 76087
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.