พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 เวลา ๑๗.๐๐ น สถิติจัวหวัดนราธิวาส ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

งานเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช พิธีทำบุญตักบาตร

งานเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช พิธีทำบุญตักบาตร

งานเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช พิธีทำบุญตักบาตร

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สถิติจังหวัดนราธิวาส ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลาง จังหวัดนราธิวาส 

  อ่านเพิ่มเติม...

พิธี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช

พิธี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชของทุกปี กรมประมงได้มีนโยบายร่วมกับจังหวัดต่างๆ จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อันเป็นที่เทิอทูนเคารพยิ่งของปวงชนชาวไทย นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างความอุดมสมบูรณ์ในแหล่งน้ำ เพื่อการแพร่ขยายพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติให้เพิ่มมากขึ้น


อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
  • พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

    พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมง

  • งานเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช พิธีทำบุญตักบาตร

    งานเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช พิธีทำบุญตักบาตร

  • พิธี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช

    พิธี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็

สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางหลังใหม่(ชั้น4) ถนนศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทร. : 0-7364-2624, โทรสาร. : 0-7364-2624 ต่อ 18
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 76087
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.