สัญญาซื้อขายรถยนต์

               สัญญาซื้อขายรถยนต์

 

อ่านเพิ่มเติม...

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อรถยนต์) ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อรถยนต์) ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

            แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ซื้อรถยนต์) ปีงนประมาณ ๒๕๕๙

ดาวน์โหลดไฟล์

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

         ตามประกาศ จังหวัดนราธิวาส เรื่อง สอบราคาซื้อยานพาหนะหรือรถยนต์ (25.10.15.03) ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • สัญญาซื้อขายรถยนต์

  • แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อรถยนต์) ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

    แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อรถยนต์) ปีง

  • ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางหลังใหม่(ชั้น4) ถนนศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทร. : 0-7364-2624, โทรสาร. : 0-7364-2624 ต่อ 18
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 76087
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.