กีฬาวันข้าราชการพลเรือน

กีฬาวันข้าราชการพลเรือน

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ สถิติจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานสถิติ ได้ร่วมกิจกรรมกีฬาวันข้าราชการพลเรือนเพื่อประสานสัมพันธ์ไมตรีต่อข้าราชการหน่วยงานต่างๆ และในเวลา ๒๐.๐๐ น สถิติจังหวัดนราธิวาสได้รับเกียรติเป้นผู้มอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย


อ่านเพิ่มเติม...

ฝึกการป้องกันและระงับอัคคีภัยศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

ฝึกการป้องกันและระงับอัคคีภัยศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

 

เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ -  ๑๒.๐๐ น

      สถิติจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานสถิติ ได้เข้าร่วมฝึกว้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยศาลากลางจังหวัดนราธิวาส


อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมแผนแม่บท " วิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆ "

ประชุมแผนแม่บท

เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ สถิติจังหวัดนราธิวาส ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถิติจังหวัดนราธิวาสได้จัดประชุมคณะกรรมสถิติระดับจังหวัด ประชุมวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆ

 

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • กีฬาวันข้าราชการพลเรือน

    กีฬาวันข้าราชการพลเรือน

  • ฝึกการป้องกันและระงับอัคคีภัยศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

    ฝึกการป้องกันและระงับอัคคีภัยศาลากลางจังหวัดนราธิว

  • ประชุมแผนแม่บท

    ประชุมแผนแม่บท " วิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆ "

banner_all1

สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางหลังใหม่(ชั้น4) ถนนศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทร. : 0-7364-2624, โทรสาร. : 0-7364-2624 ต่อ 18
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 76087
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.