ประกาศรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว สธอ. 55

 

ประกาศรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวโครงการ สธอ.55


สามารถสอบถามรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ที่สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส หรือ โทร 073-642624


อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
  • พระมหากษัติย์นักพัฒนา

  • การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โ

  • ประกาศรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว สธอ. 55

สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางหลังใหม่(ชั้น4) ถนนศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทร. : 0-7364-2624, โทรสาร. : 0-7364-2624 ต่อ 18
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 76087
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.