• พิธีเปิดศูนย์ฯICT ชุมชนบ้านสุไหงบาลา

    พิธีเปิดศูนย์ฯICT ชุมชนบ้านสุไหงบาลา

  • ตรวจเยี่ยมศูนย์ฯICTชุมชนมัสยิดตาราม

    ตรวจเยี่ยมศูนย์ฯICTชุมชนมัสยิดตาราม

  • กิจกรรมเสวนายามเช้า(22 ก.พ.60)

    กิจกรรมเสวนายามเช้า(22 ก.พ.60)

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางหลังใหม่(ชั้น4) ถนนศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทร. : 0-7364-2624, โทรสาร. : 0-7364-2624 ต่อ 18
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 76087
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.