ประชุมแผนแม่บท " วิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆ "

ประชุมแผนแม่บท

เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ สถิติจังหวัดนราธิวาส ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถิติจังหวัดนราธิวาสได้จัดประชุมคณะกรรมสถิติระดับจังหวัด ประชุมวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆ

 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีทำบุญบวงสรวงอัญเชิญพญาครุฑประจำศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

พิธีทำบุญบวงสรวงอัญเชิญพญาครุฑประจำศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น สถิติจังหวัดนราธิวาส พร้อมข้าราชการ ได้ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงอัญเชิญพญาครุฑ ประดิษฐานหน้ามุขศาลากลางจังหวัดนราธิวาสา ขึ้นประดิษฐานหน้าจั่วศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ในการนี้เพื่อเป็นสิริมงคลและจะได้ร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศให้กับผู้ล่วงลับไปแล้ว

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด

ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด

 

             เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาสได้จัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • ประชุมแผนแม่บท

    ประชุมแผนแม่บท " วิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆ "

  • พิธีทำบุญบวงสรวงอัญเชิญพญาครุฑประจำศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

    พิธีทำบุญบวงสรวงอัญเชิญพญาครุฑประจำศาลากลางจังหวัด

  • ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด

    ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด

banner_all1

สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางหลังใหม่(ชั้น4) ถนนศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทร. : 0-7364-2624, โทรสาร. : 0-7364-2624 ต่อ 18
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 76087
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.