ประชุมคณะทำงานฝ่ายประมวลผลและสรุปผลการดำเนินงานฮัจญ์ 2560

ประชุมคณะทำงานฝ่ายประมวลผลและสรุปผลการดำเนินงานฮัจญ์ 2560

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 (เล็ก)ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไป

ประกอบพิธีฮัจญ์ในเทศกาลฮั... อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมพบปะหน่วยงานกระทรวง DE

ประชุมพบปะหน่วยงานกระทรวง DE

เมื่อวันที่ 24 พ.ค.2560 เวลา 13.30 น. สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส เป็นเจ้าภาพ

จัดประชุมพบปะ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลผลการดำเนินงาน ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจฯ

(สนง.สถิติจ... อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเสวนายามเช้า(17 พ.ค. 2560)

กิจกรรมเสวนายามเช้า(17 พ.ค. 2560)

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560  สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส

โดยนายธนู  สุวรรณโนสถิติจังหวัดนราธิวาส  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่

ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนายามเช... อ่านเพิ่มเติม...

  • ประชุมคณะทำงานฝ่ายประมวลผลและสรุปผลการดำเนินงานฮัจญ์ 2560

    ประชุมคณะทำงานฝ่ายประมวลผลและสรุปผลการดำเนินงานฮัจญ์ 2560

  • ประชุมพบปะหน่วยงานกระทรวง DE

    ประชุมพบปะหน่วยงานกระทรวง DE

  • กิจกรรมเสวนายามเช้า(17 พ.ค. 2560)

    กิจกรรมเสวนายามเช้า(17 พ.ค. 2560)

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางหลังใหม่(ชั้น4) ถนนศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทร. : 0-7364-2624, โทรสาร. : 0-7364-2624 ต่อ 18
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 76087
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.