รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐

          ด้วยจังหวัดนราธิวาสจะดำเนิน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ สำกัดสำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒปริญญาตรีทุกสาขา จำนวน ๑๐ อัตรา ผู้สมัครสามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิว... อ่านเพิ่มเติม...

การจัดซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด ๔๐๐x๔๐๐ จุดต่อตาราง

รายละเอียดราคากลาง [ ]
อ่านเพิ่มเติม...

การเดินทางประกอบพิธี ฮัจญ์ ปี2559 จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 4-5 สิงหาคม 2559 ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง ประชาชนที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางไปประกอบพิธี ฮัจญ์ สามารถเดินทางจากท่าอากาศสยานนราธิวาส ได้แล้ว ณ วันที่ 4-5 สิงหาคม 2559 เพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้ที่จะไปประกอบศาสนกิจ พิธี ฮัจญ์

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.

  • การจัดซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล

  • การเดินทางประกอบพิธี ฮัจญ์ ปี2559 จังหวัดนราธิวาส

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางหลังใหม่(ชั้น4) ถนนศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทร. : 0-7364-2624, โทรสาร. : 0-7364-2624 ต่อ 18
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 76087
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.