จังหวัดเคลื่อนที่ ต.เอราวัณ

จังหวัดเคลื่อนที่ ต.เอราวัณ

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561  นายสุรพร  พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ อบต.เอราวัณ  อ.แว้ง  จ.นราธิวาส  และสำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ได้ร่วมออกบูธนิทรรศการ บริการข้อมูลสถิติพร้อมแจกขนม เครื่องดื่มให้กับประชาชนที่เข้ารับบริการ  นอกจากนี้ นายธนู  สุวรรณโน สถิติจังหวัดนราธิว... อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่ติดตาม"ไทยนิยมฯ"

ลงพื้นที่ติดตาม

   เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561  สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ได้รับมอบหมายจากจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เพื่อ กำกับ ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดนราธิวาส โดยมีตัวแทนจากสำนักงานสถิติจังหวัดกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร่วมลงพื้น ตำบลจวบ  ตำบลบูกิ๊ต และตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง พบผู้นำชุมชนในพื้น... อ่านเพิ่มเติม...

จิตอาสาวันข้าราชการพลเรือน

จิตอาสาวันข้าราชการพลเรือน

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ในรั้วศาลากลางจังหวัดนราธิวาส เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561

อ่านเพิ่มเติม...

กีฬาวันข้าราชการ 2561

กีฬาวันข้าราชการ 2561

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561  สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส นำโดยนายธนู  สุวรรณโน สถิติจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาหน่วยงาน วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

อ่านเพิ่มเติม...

บริจาคให้กาชาด

บริจาคให้กาชาด

      เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561   นายสุรพร  พร้อมมูล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส   เป็นประธานในวันรวมน้ำใจให้กาชาด และแถลงข่าว การจัดงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาส พ.ศ.2561   ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  ในการนี้ นายธนู  สุวรรณโน สถิติจังหวัดนราธิวาสได้ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับกาชาดอีกด้วย... อ่านเพิ่มเติม...

 • จังหวัดเคลื่อนที่ ต.เอราวัณ

  จังหวัดเคลื่อนที่ ต.เอราวัณ

 • ลงพื้นที่ติดตาม

  ลงพื้นที่ติดตาม"ไทยนิยมฯ"

 • จิตอาสาวันข้าราชการพลเรือน

  จิตอาสาวันข้าราชการพลเรือน

 • กีฬาวันข้าราชการ 2561

  กีฬาวันข้าราชการ 2561

 • บริจาคให้กาชาด

  บริจาคให้กาชาด

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางหลังใหม่(ชั้น4) ถนนศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทร. : 0-7364-2624, โทรสาร. : 0-7364-2624 ต่อ 18
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 76087
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.