แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 21
โครงการสำรวจเก็บข้อมูลสถิติประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 54
วันวิสาขบูชา เขียนโดย admin 113
ประชาสัมพันธ์ผลการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร 2562 เขียนโดย admin 117
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ เขียนโดย admin 153
ประชาสัมพันธ์ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 167
พิธีเปิด "เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์สุริยะประดิษฐ์" เขียนโดย admin 211
ประชุมการชี้แจงแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ เขียนโดย admin 260
พิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน เขียนโดย admin 157
กิจกรรม จิตอาสา "เราทำความดีด้วย หัวใจ" เขียนโดย admin 221

สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางหลังใหม่(ชั้น4) ถนนศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทร. : 0-7364-2624, โทรสาร. : 0-7364-2624 ต่อ 18
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 76087
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.