แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันวิสาขบูชา เขียนโดย admin 18
ประชาสัมพันธ์ผลการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร 2562 เขียนโดย admin 20
ประชาสัมพันธ์ โครงการสำรวจประจำเดือน พฤษภาคม 2563 เขียนโดย admin 34
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ เขียนโดย admin 56
ประชาสัมพันธ์ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 71
พิธีเปิด "เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์สุริยะประดิษฐ์" เขียนโดย admin 116
ประชุมการชี้แจงแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ เขียนโดย admin 166
พิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน เขียนโดย admin 66
กิจกรรม จิตอาสา "เราทำความดีด้วย หัวใจ" เขียนโดย admin 121
ประชาสัมพันธ์ โครงการสำรวจประจำเดือน มกราคม 2563 เขียนโดย admin 124

สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางหลังใหม่(ชั้น4) ถนนศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทร. : 0-7364-2624, โทรสาร. : 0-7364-2624 ต่อ 18
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 76087
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.