แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการสำรวจเก็บข้อมูลสถิติประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 192
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มารับบริการ โครงการ “จังหวัดนราธิวาส เคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” เขียนโดย admin 273
ผลการสำรวจความคิดเห็น เขียนโดย admin 257
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 199
ประชาสัมพันธ์ผลการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร 2562 เขียนโดย admin 229
ประชาสัมพันธ์ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 294
พิธีเปิด "เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์สุริยะประดิษฐ์" เขียนโดย admin 336
ประชุมการชี้แจงแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ เขียนโดย admin 360
พิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน เขียนโดย admin 247
กิจกรรม จิตอาสา "เราทำความดีด้วย หัวใจ" เขียนโดย admin 326

สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางหลังใหม่(ชั้น4) ถนนศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทร. : 0-7364-2624, โทรสาร. : 0-7364-2624 ต่อ 18
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 76087
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.