แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สถานการณ์ว่างงาน พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 47
สถานการณ์ผู้สูงอายุ พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 46
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 เขียนโดย iambeem11 99
โครงการสำรวจประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 97
ประชาสัมพันธ์ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 9
พิธีเปิด "เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์สุริยะประดิษฐ์" เขียนโดย admin 79
ประชุมการชี้แจงแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ เขียนโดย admin 122
พิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน เขียนโดย admin 28
กิจกรรม จิตอาสา "เราทำความดีด้วย หัวใจ" เขียนโดย admin 80
ประชาสัมพันธ์ โครงการสำรวจประจำเดือน มกราคม 2563 เขียนโดย admin 80

สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางหลังใหม่(ชั้น4) ถนนศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทร. : 0-7364-2624, โทรสาร. : 0-7364-2624 ต่อ 18
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 76087
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.