ประชาสัมพันธ์ โครงการสำรวจประจำเดือน พฤษภาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาสและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสถิติโครงการสำรวจประจำเดือน พฤษภาคม 2563

infograficM05edit

สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางหลังใหม่(ชั้น4) ถนนศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทร. : 0-7364-2624, โทรสาร. : 0-7364-2624 ต่อ 18
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 76087
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.