ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ

1. ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ หรือบัตรนักศึกษา เพื่่อการติดต่อขอรับบริการข้อมูลระดับย่อย (Microdata) และอินโฟกราฟฟิกเกี่ยวกับสำนักงานสถิติแห่งชาติฯ คลิ๊กที่นี่

สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางหลังใหม่(ชั้น4) ถนนศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทร. : 0-7364-2624, โทรสาร. : 0-7364-2624 ต่อ 18
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 76087
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.