• สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การนับจดปี 2564)

  สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การนับจดปี 2564)

 • วันวิสาขบูชา

  วันวิสาขบูชา

 • แผนปฏิบัติการสำรวจเก็บข้อมูลสถิติภายในจังหวัดนราธิวาส ประจำปี พ.ศ. 2564

  แผนปฏิบัติการสำรวจเก็บข้อมูลสถิติภายในจังหวัดนราธิวาส ประจำปี พ.ศ. 2564

 • วันมาฆบูชา

  วันมาฆบูชา

 • ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ประชาชนต้องการจากรัฐบาล พ.ศ.2564

  ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ประชาชนต้องการจากรัฐบาล พ.ศ.2564

Previous
Next

ข่าวมาใหม่

อินโฟกราฟฟิก ผลการสำรวจภายในจังหวัดนราธิวาส พ.ศ.2563

ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุกทกภัยในจังหวัดนราธิวาส "โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำบริเวณพื้นที่สวนปาล์มหลังโรงงานปาล์ม” บ้านบือราเป๊ะ หมู่ที่ 3 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส infografficbanborapea ผลการสำรวจสถานการณ์การว่างงาน ไตรมาส 2 พ.ศ. 2563 infounworkq2-63 ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. 2562 infograficpocklo
....................................................................................................................................
ผลการสำรวจสถานการณ์ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2562 infoelderlyperson2562 ผลการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2562 infograficmoveon62 ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มารับบริการ โครงการ “จังหวัดนราธิวาส เคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” infohappyareapadungmart
....................................................................................................................................
ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 2/2563 (เม.ย-มิ.ย) infographiclfsq 263 ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3/2563 (ก.ค- ก.ย) infographic LFSQ_363 ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ การป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษา ยาเสพติด ปี 2563 infographicDRUG2563

สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางหลังใหม่(ชั้น4) ถนนศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทร. : 0-7364-2624, โทรสาร. : 0-7364-2624 ต่อ 18
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 76087
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.