สถานการณ์ว่างงาน พ.ศ. 2563

สถานการณ์ว่างงาน พ.ศ. 2563

 สถานการณ์ว่างงานจังหวัด นราธิวาส พ.ศ. 2563

อ่านเพิ่มเติม...

สถานการณ์ผู้สูงอายุ พ.ศ.2562

สถานการณ์ผู้สูงอายุ พ.ศ.2562

วิเคราะห์สถานการณ์ผู้สูงอายุจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. อ่านเพิ่มเติม...

สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

มาพบกับมาดีนราธิวาสเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 นะคะ

อ่านเพิ่มเติม...
 • สถานการณ์ว่างงาน พ.ศ. 2563

  สถานการณ์ว่างงาน พ.ศ. 2563

 • สถานการณ์ผู้สูงอายุ พ.ศ.2562

  สถานการณ์ผู้สูงอายุ พ.ศ.2562

 • โครงการสำรวจประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2563

  โครงการสำรวจประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2563

 • สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

  สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

 • ประชาสัมพันธ์ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

  ประชาสัมพันธ์ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

Previous
Next

โครงการสำรวจประจำประจำปี พ.ศ. 2563

มกราคม 

กุมภาพันธ์

มีนาคม

 

1 2  infomarch63

สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางหลังใหม่(ชั้น4) ถนนศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทร. : 0-7364-2624, โทรสาร. : 0-7364-2624 ต่อ 18
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 76087
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.