พิธีเปิด "เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์สุริยะประดิษฐ์"

praisani

 

17 ธันวาคม 2562 นายธเนส สุวัตถิกุล สถิติจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด "เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์สุริยะประดิษฐ์"

ณ เลขที่ 151/8 ถนนสุริยะประดิษฐ์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (สีแยกโชว์รูมอีซูซู)

โดยมี นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดพิธีในคร้ังนี้

สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางหลังใหม่(ชั้น4) ถนนศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทร. : 0-7364-2624, โทรสาร. : 0-7364-2624 ต่อ 18
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 76087
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.