ประชุมการชี้แจงแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ

ragone

 

18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นายธเนส สุวัตถิกุล สถิติจังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้นางสาวฉลวย สัญนิชาติ นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางสาวนูรยาฮัน อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถิติปฎิบัติการ เข้าร่วมประชุมการชี้แจงแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563

ณ หลวงปริวรรตวรวิจิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางหลังใหม่(ชั้น4) ถนนศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทร. : 0-7364-2624, โทรสาร. : 0-7364-2624 ต่อ 18
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 76087
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.