พิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน

yangcip

 

 

18 ธันวาคม 2562 นายธเนส สุวัตถิกุล สถิติจังหวัดนราธิวาส ได้ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนราธิวาส

ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

โดยมี นายวัลลภ ยุติธรรมบำรุง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางหลังใหม่(ชั้น4) ถนนศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทร. : 0-7364-2624, โทรสาร. : 0-7364-2624 ต่อ 18
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 76087
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.