กิจกรรม จิตอาสา "เราทำความดีด้วย หัวใจ"

 

   5 ธันวาคม 2562 นายธเนส สุวัตถิกุล สถิติจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นายศรีเนตร ใจแก้ว ผอ.กลุ่มปฏิบัติการสถิติและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรม "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
ณ วัดเขากง ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในคร้ังนี้


info

สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางหลังใหม่(ชั้น4) ถนนศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทร. : 0-7364-2624, โทรสาร. : 0-7364-2624 ต่อ 18
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 76087
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.