กิจกรรม เสวนายามเช้า 18 ตุลาคม 62

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 นายธเนส สุวัตถิกุล สถิติจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมกิจกรรม "เสวนายามเช้า"
โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี ณ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ค่ายกัลยาณิวัฒนา ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

sevana18962

สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางหลังใหม่(ชั้น4) ถนนศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทร. : 0-7364-2624, โทรสาร. : 0-7364-2624 ต่อ 18
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 76087
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.