• วันมาฆบูชา พ.ศ.2563

  วันมาฆบูชา พ.ศ.2563

 • ประชุมการชี้แจงแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ

  ประชุมการชี้แจงแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ

 • สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563

  สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563

 • วิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำ

  วิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำ

 • จิตอาสา 18 มกราคม 2563

  จิตอาสา 18 มกราคม 2563

Previous
Next

จิตอาสา 18 มกราคม 2563

 กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อชาติศาสน์กษัตริย์" 

 

      วันเสาร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2563 นายธเนส สุวัตถิกุล สถิติจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นายศรีเนตร ใจแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบ้ติการสถิติ นางสาวฉลวย สัญนิชาติ นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาดถนน สาย 42 ตลอดเส้นทางและบริเวณใกล้เคียง เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันกองทัพไทย)

  โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ณ ตลาดกลางการเกษตรเพื่อการส่งออกจังหวัดภาคใต้ชายแดน อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

 

 

info18012563

สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางหลังใหม่(ชั้น4) ถนนศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทร. : 0-7364-2624, โทรสาร. : 0-7364-2624 ต่อ 18
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 76087
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.