• วันมาฆบูชา พ.ศ.2563

  วันมาฆบูชา พ.ศ.2563

 • ประชุมการชี้แจงแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ

  ประชุมการชี้แจงแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ

 • สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563

  สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563

 • วิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำ

  วิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำ

 • จิตอาสา 18 มกราคม 2563

  จิตอาสา 18 มกราคม 2563

Previous
Next

ข้อมูลข่าวสาร

เส้น

             ITA                PMQA

สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางหลังใหม่(ชั้น4) ถนนศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทร. : 0-7364-2624, โทรสาร. : 0-7364-2624 ต่อ 18
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 76087
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.