เนื้อหา

ข้อมูลวิเคราะห

 

วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ข้อมูล(info) วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ข้อมูล(PDF)
ปาล์มน้ำมัน วิเคราะห์ปาล์มน้ำมัน
การค้าชายแดน วิเคราะห์การค้าชายแดน
ผู้สูงอายุ วิเคราะห์ผู้สูงอายุ
ขยะ วิเคราะห์ ขยะ

 

ข้อมูลวิเคราะห์ 2562

วิเคราะห์สรุปสถานการณ์ข้อมูล (info)       วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ข้อมูล (PDF)
ความยากจนและความเหลื่อมล้ำ วิเคราะห์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำ


สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางหลังใหม่(ชั้น4) ถนนศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทร. : 0-7364-2624, โทรสาร. : 0-7364-2624 ต่อ 18
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 76087
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.