จังหวัดเคลื่อนที่ อ.เจาะไอร้อง

จังหวัดเคลื่อนที่ อ.เจาะไอร้อง

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ได้เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง ม.1 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง  มีการออกบูธ จัดแสดงนำเสนอเอกสาร/หนังสือ/ข้อมูลเกี่ยวกับสถิติไว้บริการกับประชาชน พร้อมมีการแจกของที่ระลึกและบริการไอศครีมให้กับผู้ร่วมกิจกรรม  นอกจากนี้ในช่วงบ่าย นายธนู สุวรรณโน สถิติจังหวัดนราธิวาส ไ... อ่านเพิ่มเติม...

สัมมนา"เปิดเผยเชื่อมโยงเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล"

สัมมนา

สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมสัมมนาเรื่อง"เปิดเผย เชื่อมโยง เปลี่ยนผ่าน สู่รัฐบาลดิจิทัล" เมื่อวันที่ 7-9 มีนาคม 2561 ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที ถ.งามวงศ์วาน  จัดโดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) 

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการ

ลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการ

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ได้ส่งเจ้าหน้าที่่ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมผู้พิการพร้อมต่อสัญญายืมอุปกรณ์/เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร และได้มอบของที่ระลึกให้กับผู้พิการอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ณ บ้านวัดร่อน

กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ณ บ้านวัดร่อน

 

เมื่อวันที่ 21 ก.พ.2561 สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส นำโดย นายธนู  สุวรรณโน  สถิติจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมออกบูธนิทรรศการ บริการข้อมูลสถิติและแจกของที่ระลึก ในกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านวัดร่อน หมู่ที่ 2 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมร่วมอบรมการใช้เน็ตประชารัฐ

กิจกรรมร่วมอบรมการใช้เน็ตประชารัฐ

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายธนู  สุวรรณโน  สถิติจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกิจกรรมอบรมการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอรือเสาะ และ กศน.อำเภอศรีสาคร  จังหวัดนราธิวาส

อ่านเพิ่มเติม...
 • จังหวัดเคลื่อนที่ อ.เจาะไอร้อง

  จังหวัดเคลื่อนที่ อ.เจาะไอร้อง

 • สัมมนา

  สัมมนา"เปิดเผยเชื่อมโยงเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล"

 • ลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการ

  ลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการ

 • กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ณ บ้านวัดร่อน

  กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ณ บ้านวัดร่อน

 • กิจกรรมร่วมอบรมการใช้เน็ตประชารัฐ

  กิจกรรมร่วมอบรมการใช้เน็ตประชารัฐ

Previous
Next

ประชุมคณะกรรมการสถิติ ครั้งที่1/2561

satiti2 0261satiti 0261

 

  เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมหลวงปริวรรตวิจิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  โดยมี    นายสุรพร  พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน 

สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางหลังใหม่(ชั้น4) ถนนศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทร. : 0-7364-2624, โทรสาร. : 0-7364-2624 ต่อ 18
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 76087
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.