อินโฟกราฟฟิก และสถิติน่าสนใจจังหวัดนราธิวาส

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดนราธิวาส

                แผนที่จังหวัดนราธิวาส

                      

interestingstatistical1      

raidainoi

 

 

   ผลการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อยจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2560

drung

 

   

   สถานการณ์ยาเสพติด จังหวัดนราธิวาส

 q3

 

   สถานการณ์แรงงานจังหวัดนราธิวาส ไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2560

 info

 

   มองจังหวัดนราธิวาส ผ่านข้อมูลสถิติ พ.ศ. 2559

 rice

 

   สถานการณ์ "ข้าว" จังหวัดนราธิวาส 2559

 

 

   สถานการณ์ "การท่องเที่ยว" จังหวัดนราฺธิวาส 2559

  

 

   สถานการณ์ "ผู้สูงอายุ" จังหวัดนราธิวาส

   dilit

 

   สถานการณ์ "ขยะ" จังหวัดนราธิวาส

kachard1 05-horz 

   ผลสำรวจการจัดงานการชาดและงานประจำปี พ.ศ. 2560            

raidainoi 

  โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อยจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2560  

 

 

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางหลังใหม่(ชั้น4) ถนนศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทร. : 0-7364-2624, โทรสาร. : 0-7364-2624 ต่อ 18
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 76087
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.