จังหวัดเคลื่อนที่ ต.เอราวัณ

จังหวัดเคลื่อนที่ ต.เอราวัณ

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561  นายสุรพร  พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ อบต.เอราวัณ  อ.แว้ง  จ.นราธิวาส  และสำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ได้ร่วมออกบูธนิทรรศการ บริการข้อมูลสถิติพร้อมแจกขนม เครื่องดื่มให้กับประชาชนที่เข้ารับบริการ  นอกจากนี้ นายธนู  สุวรรณโน สถิติจังหวัดนราธิว... อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่ติดตาม"ไทยนิยมฯ"

ลงพื้นที่ติดตาม

   เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561  สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ได้รับมอบหมายจากจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เพื่อ กำกับ ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดนราธิวาส โดยมีตัวแทนจากสำนักงานสถิติจังหวัดกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร่วมลงพื้น ตำบลจวบ  ตำบลบูกิ๊ต และตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง พบผู้นำชุมชนในพื้น... อ่านเพิ่มเติม...

จิตอาสาวันข้าราชการพลเรือน

จิตอาสาวันข้าราชการพลเรือน

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ในรั้วศาลากลางจังหวัดนราธิวาส เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561

อ่านเพิ่มเติม...

กีฬาวันข้าราชการ 2561

กีฬาวันข้าราชการ 2561

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561  สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส นำโดยนายธนู  สุวรรณโน สถิติจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาหน่วยงาน วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

อ่านเพิ่มเติม...

บริจาคให้กาชาด

บริจาคให้กาชาด

      เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561   นายสุรพร  พร้อมมูล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส   เป็นประธานในวันรวมน้ำใจให้กาชาด และแถลงข่าว การจัดงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาส พ.ศ.2561   ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  ในการนี้ นายธนู  สุวรรณโน สถิติจังหวัดนราธิวาสได้ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับกาชาดอีกด้วย... อ่านเพิ่มเติม...

 • จังหวัดเคลื่อนที่ ต.เอราวัณ

  จังหวัดเคลื่อนที่ ต.เอราวัณ

 • ลงพื้นที่ติดตาม

  ลงพื้นที่ติดตาม"ไทยนิยมฯ"

 • จิตอาสาวันข้าราชการพลเรือน

  จิตอาสาวันข้าราชการพลเรือน

 • กีฬาวันข้าราชการ 2561

  กีฬาวันข้าราชการ 2561

 • บริจาคให้กาชาด

  บริจาคให้กาชาด

Previous
Next

สถิติน่าสนใจ

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดนราธิวาส

                แผนที่จังหวัดนราธิวาส

                      

Infographic ที่น่าสนใจ จังหวัดนราธิวาส

        ผลการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อยจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2560         สถานการณ์ยาเสพติด จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2560

                                                                           

                   สถานการณ์แรงงานจังหวัดนราธิวาส ไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2560

                        

                   มองจังหวัดนราธิวาส ผ่านข้อมูลสถิติ พ.ศ.2559

                        

 

                   สถานการณ์ "ข้าว" จังหวัดนราธิวาส  2559                           สถานการณ์ "การท่องเที่ยว" จังหวัดนราธิวาส 2559

                                                  

 

                      

                   สถานการณ์ "ผู้สูงอายุ" จังหวัดนราธิวาส 2559                             สถานการณ์ "ขยะ" จังหวัดนราธิวาส 2559

                                                

 

                   ผลสำรวจการจัดงานกาชาดและงานประจำปี พ.ศ. 2560

                       

 

                   โครงการสำรวข้อมูลผู้มีรายได้น้อยจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2560

                     

   

 

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางหลังใหม่(ชั้น4) ถนนศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทร. : 0-7364-2624, โทรสาร. : 0-7364-2624 ต่อ 18
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 76087
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.