สำรวจภายในจังหวัด

2020coverworkingsurvey 
   การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2563
 20204coverworkingsurvey

    การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนราธิวาส ไตรมาสที่ 4 : ตุลาคม - ธันวาคม 2563

20203coverworkingsurvey     

   การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนราธิวาส ไตรมาสที่ 3 : กรกฏาคม - กันยายน 2563

 20202coverworkingsurvey   

   การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนราธิวาส ไตรมาสที่ 2 : เมษายน - มิถุนายน 2563

20201coverworkingsurvey 

   การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนราธิวาส ไตรมาสที่ 1 : มกราคม - มีนาคม 2563

20194coverspk

 

   การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนราธิวาส ไตรมาสที่ 4 : ตุลาคม - ธันวาคม 2562

20193coverspk

 

   การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนราธิวาส ไตรมาสที่ 3 : กรกฏาคม - กันยายน 2562

 20192coverspk

   การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนราธิวาส ไตรมาสที่ 2 : เมษายน - มิถุนายน 2562

 20191coverspk1 

   การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนราธิวาส ไตรมาสที่ 1 : มกราคม - มีนาคม 2562

 20184spkcover

   การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนราธิวาส ไตรมาสที่ 4 : ตุลาคม - ธันวาคม 2561

 20183spkcover

   การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนราธิวาส ไตรมาสที่ 3 : กรกฏาคม - กันยายน 2561

 20182spkcover

   การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนราธิวาส ไตรมาสที่ 2 : เมษายน - มิถุนายน 2561

 20181spkcover

   การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนราธิวาส ไตรมาสที่ 1 : มกราคม - มีนาคม 2561

2017industrialcensuscover 

   รายงานสำมะโนอุตสาหกรรม ข้อมูลพื้นฐาน พ.ศ. 2560

 2016situationchilandwoman 

   ผลการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรี จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2558 - 2559

 20174spkcover

   การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนราธิวาส ไตรมาสที่ 4 : ตุลาคม - ธันวาคม 2560

 2018.3spkcover

   การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนราธิวาส ไตรมาสที่ 3 : กรกฏาคม - กันยายน 2560

2018.2spkcover 

   การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนราธิวาส ไตรมาสที่ 2 : เมษายน - มิถุนายน 2560

2018.1spkcover   

   การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนราธิวาส ไตรมาสที่ 1 : มกราคม - มีนาคม 2560


   

   

   

 

 

   

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางหลังใหม่(ชั้น4) ถนนศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทร. : 0-7364-2624, โทรสาร. : 0-7364-2624 ต่อ 18
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 76087
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.