สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

SJ

               ปีงบประมาณ 2563

 

 

                 .....................

               ปีงบประมาณ 2562

 

              ............................

              ปีงบประมาณ 2561

              

                 ปีงบประมาณ 2560

สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางหลังใหม่(ชั้น4) ถนนศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทร. : 0-7364-2624, โทรสาร. : 0-7364-2624 ต่อ 18
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 76087
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.