กิจกรรม เสวนายามเช้า 18 ตุลาคม 62

กิจกรรม เสวนายามเช้า 18 ตุลาคม 62

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 นายธเนส สุวัตถิกุล สถิติจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมกิจกรรม "เสวนายามเช้า"
โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี ณ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ค่ายกัลยาณิวัฒนา ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จัง... อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม 13 ต.ค. 2562

กิจกรรม 13 ต.ค. 2562

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 นายธเนส สุวัตถิกุล สถิติจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาสร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอปร... อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสำรวจระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

โครงการสำรวจระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

 

โครงการสำรวจระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะ ที่ 1)

อ่านเพิ่มเติม...

จังหวัดเคลื่อนที่ ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดเคลื่อนที่ ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

วันพุธ ที่ 23 มกราคม 2562 นายธนู  สุวรรณโน (สถิติจังหวัดนราธิวาส) มอบหมายให้ นายสุรพล แก้วสลับนิล ผอ.กลุ่มปฏิบัติการสถิติ เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน" ณ โรงเรียนตาดีกาบ้านชูโว หมู่ที่ 5 ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหัดนราธิวาส

อ่านเพิ่มเติม...
 • กิจกรรม เสวนายามเช้า 18 ตุลาคม 62

  กิจกรรม เสวนายามเช้า 18 ตุลาคม 62

 • วิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำ

  วิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำ

 • กิจกรรม 13 ต.ค. 2562

  กิจกรรม 13 ต.ค. 2562

 • โครงการสำรวจระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

  โครงการสำรวจระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

 • จังหวัดเคลื่อนที่ ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

  จังหวัดเคลื่อนที่ ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

Previous
Next

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนราธิวาส

cover cwt1

แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส  4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

 • ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไป คลิก
 • ส่วนที่ 2 วิเคราะห์สภาวการณ์ คลิก
 • ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด คลิก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางหลังใหม่(ชั้น4) ถนนศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทร. : 0-7364-2624, โทรสาร. : 0-7364-2624 ต่อ 18
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 76087
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.