แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนราธิวาส

cover cwt1

แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส  4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

  • ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไป คลิก
  • ส่วนที่ 2 วิเคราะห์สภาวการณ์ คลิก
  • ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด คลิก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางหลังใหม่(ชั้น4) ถนนศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทร. : 0-7364-2624, โทรสาร. : 0-7364-2624 ต่อ 18
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 76087
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.