ประชุมการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561

ประชุมการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561

วันศุกร์ ที่ 18 มกราคม 2562 นายธนู  สุวรรณโน (สถิติจังหวัดนราธิวาส) เป็นประธานการประชุมการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561 สาขาการบริหารจัดการภาครัฐ พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระยานราศัยสุนทร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเสวนายามเช้า 16 มกราคม 2562

กิจกรรมเสวนายามเช้า 16 มกราคม 2562

วันที่ 16  มกราคม 2562 นายเอกรัฐ หลีเส็น (ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส) เปิดกิจกรรมเสวนายามเช้า โดย นายธนู  สุวรรณโน (สถิติจังหวัดนราธิวาส) พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาเพิ่มศักยาภาพให้กับวิทยากรแกนนำ

ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาเพิ่มศักยาภาพให้กับวิทยากรแกนนำ

วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 นายธนู  สุวรรณโน (สถิติจังหวัดนราธิวาส) พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพให้กับวิทยากรแกนนำ ครู ข. ครู ค. หลักสูตรดิจิทัล ณ ห้องประชุม (ชั้น 1) สำนักงาน กศน. จังหวัดนราธิวาส

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีการลงนาม การลดและแยกขยะมูลฝอย

พิธีการลงนาม การลดและแยกขยะมูลฝอย

นายเอกรัฐ หลีเส็น (ผู้ว่าจังหวัดนราธิวาส) ประธานในพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ในหน่วยงานภาครัฐจังหวัดนราธิวาส  โดยมี นายธนู  สุวรรณโน (สถิติจังหวัดนราธิวาส) ร่วมลงรามบันทึกข้อตกลง พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดฯ เข้าร่วมในพิธีการลงนามดังกล่าว ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

อ่านเพิ่มเติม...

ประสานเครือข่ายสถิติอำเภอระแงะ

ประสานเครือข่ายสถิติอำเภอระแงะ

 

นายธนู  สุวรรณโน  สถิติจังหวัดนราธิวาส มอบให้ นายสุรพล แก้วสลับนิล ผอ.กลุ่มปฏิบัติการสถิติ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ประสานงานอำเภอระแงะ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือนบัณฑิตอาสาหมู่บ้าน  ในวันที่ 9 มกราคม 2562 ณ หอประชุมอำเภอระแงะ 1 ชั้น 2 อำเภอระแงะ

อ่านเพิ่มเติม...
 • ประชุมการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561

  ประชุมการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561

 • กิจกรรมเสวนายามเช้า 16 มกราคม 2562

  กิจกรรมเสวนายามเช้า 16 มกราคม 2562

 • ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาเพิ่มศักยาภาพให้กับวิทยากรแกนนำ

  ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาเพิ่มศักยาภาพให้กับวิทยากรแกนนำ

 • พิธีการลงนาม การลดและแยกขยะมูลฝอย

  พิธีการลงนาม การลดและแยกขยะมูลฝอย

 • ประสานเครือข่ายสถิติอำเภอระแงะ

  ประสานเครือข่ายสถิติอำเภอระแงะ

Previous
Next

โครงสร้างและอัตรากำลัง

krg

....................

emplo

post121

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส มีดังต่อไปนี้ 

สำนักงานสถิติจังหวัด มีอำนาจหน้าที่

 1. บริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่
 2. ส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในระดับพื้นที่
 3. บริหารการจัดทำสำมะโน การสำรวจด้วยตัวอย่าง และอำนวยการให้มีการำรวจด้านต่างๆ ในระดับพื้นที่
 4. ส่งเสริมวิชาการสถิติ ให้คำปรึกษาแนะนำ การประยุกต์ใช้ในการจัดทำสถิติในระดับพื้นที่
 5. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยข้อมูลสถิติระดับพื้นที่
 6. ให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดหา เผยแพร่ และให้บริการข้อมูลสถิติในระดับพื้นที่
 7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางหลังใหม่(ชั้น4) ถนนศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทร. : 0-7364-2624, โทรสาร. : 0-7364-2624 ต่อ 18
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 76087
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.