ประชุมการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561

ประชุมการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561

วันศุกร์ ที่ 18 มกราคม 2562 นายธนู  สุวรรณโน (สถิติจังหวัดนราธิวาส) เป็นประธานการประชุมการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561 สาขาการบริหารจัดการภาครัฐ พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระยานราศัยสุนทร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเสวนายามเช้า 16 มกราคม 2562

กิจกรรมเสวนายามเช้า 16 มกราคม 2562

วันที่ 16  มกราคม 2562 นายเอกรัฐ หลีเส็น (ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส) เปิดกิจกรรมเสวนายามเช้า โดย นายธนู  สุวรรณโน (สถิติจังหวัดนราธิวาส) พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาเพิ่มศักยาภาพให้กับวิทยากรแกนนำ

ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาเพิ่มศักยาภาพให้กับวิทยากรแกนนำ

วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 นายธนู  สุวรรณโน (สถิติจังหวัดนราธิวาส) พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพให้กับวิทยากรแกนนำ ครู ข. ครู ค. หลักสูตรดิจิทัล ณ ห้องประชุม (ชั้น 1) สำนักงาน กศน. จังหวัดนราธิวาส

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีการลงนาม การลดและแยกขยะมูลฝอย

พิธีการลงนาม การลดและแยกขยะมูลฝอย

นายเอกรัฐ หลีเส็น (ผู้ว่าจังหวัดนราธิวาส) ประธานในพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ในหน่วยงานภาครัฐจังหวัดนราธิวาส  โดยมี นายธนู  สุวรรณโน (สถิติจังหวัดนราธิวาส) ร่วมลงรามบันทึกข้อตกลง พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดฯ เข้าร่วมในพิธีการลงนามดังกล่าว ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

อ่านเพิ่มเติม...

ประสานเครือข่ายสถิติอำเภอระแงะ

ประสานเครือข่ายสถิติอำเภอระแงะ

 

นายธนู  สุวรรณโน  สถิติจังหวัดนราธิวาส มอบให้ นายสุรพล แก้วสลับนิล ผอ.กลุ่มปฏิบัติการสถิติ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ประสานงานอำเภอระแงะ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือนบัณฑิตอาสาหมู่บ้าน  ในวันที่ 9 มกราคม 2562 ณ หอประชุมอำเภอระแงะ 1 ชั้น 2 อำเภอระแงะ

อ่านเพิ่มเติม...
 • ประชุมการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561

  ประชุมการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561

 • กิจกรรมเสวนายามเช้า 16 มกราคม 2562

  กิจกรรมเสวนายามเช้า 16 มกราคม 2562

 • ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาเพิ่มศักยาภาพให้กับวิทยากรแกนนำ

  ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาเพิ่มศักยาภาพให้กับวิทยากรแกนนำ

 • พิธีการลงนาม การลดและแยกขยะมูลฝอย

  พิธีการลงนาม การลดและแยกขยะมูลฝอย

 • ประสานเครือข่ายสถิติอำเภอระแงะ

  ประสานเครือข่ายสถิติอำเภอระแงะ

Previous
Next

โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560

ข้อมูลพื้นฐาน  (ตาราง)

1. จำนวนสถานประกอบการ จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อำเภอและตำบล

2. จำนวนสถานประกอบการ จำแนกตามรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย อำเภอและตำบล

3. จำนวนสถานประกอบการ จำแนกตามรูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ อำเภอและตำบล

4. จำนวนสถานประกอบการ จำแนกตามสัดส่วนของการร่วมลงทุนหรือถือหุ้นของต่างประเทศ อำเภอและตำบล

5. จำนวนสถานประกอบการ จำแนกตามขนาดของสถานประกอบการ(จำนวนคนทำงาน) อำเภอและตำบล

ุ6. จำนวนคนทำงานในสถานประกอบการ จำแนกตามขาดของสถานประกอบการ(จำนวนคนทำงาน) อำเภอและตำบล

7. จำนวนสถานประกอบการ จำแนกตามขนาดของสถานประกอบการ(จำนวนลูกจ้าง) อำเภอและตำบล

8. จำนวนลูกจ้างในสถานประกอบการ จำแนกตามขนาดของสถานประกอบการ(จำนวนคนทำงาน) อำเภอและตำบล

9. จำนวนสถานประกอบการ จำแนกตามระยะเวลาการดำเนินกิจการ อำเภอและตำบล

10. จำนวนสถานประกอบที่พักแรม จำแนกลักษณะการให้บริการที่พักแรม จำนวนห้องพัก อำเภอและตำบล 

11. จำนวนสถานประกอบการ จำแนกตามการมีการใช้เทคดนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อำเภอและตำบล

12. จำนวนสถานประกอบการ จำแนกตามรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

13. จำนวนสถานประกอบการ จำแนกตามรูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

14. จำนวนสถานประกอบการ จำแนกตามสัดส่วนของการร่วมลงทุนหรือถือหุ้นของต่างประเทศ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

15. จำนวนสถานประกอบการ จำแนกตามขนาดสถานประกอบการ(จำนวนคนทำงาน) และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

16. จำนวนคนทำงานในสถานประกอบการ จำแนกตามขนาดสถานประการ(จำนวนคนทำงาน) และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

17. จำนวนสถานประกอบการ จำแนกตามขนาดสถานประกอบการ(จำนวนลูกจ้าง) และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

18. จำนวนลูกจ้างในสถานประกอบการ จำแนกตามขนาดสถานประกอบการ(จำนวนคนทำงาน) และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

19. จำนวนสถานประกอบการ จำแนกตามระยะเวลาการดำเนินกิจการ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

20. จำนวนสถานประกอบการ จำแนกตามการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางหลังใหม่(ชั้น4) ถนนศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทร. : 0-7364-2624, โทรสาร. : 0-7364-2624 ต่อ 18
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 76087
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.