จังหวัดเคลื่อนที่ ต.มูโนะ

จังหวัดเคลื่อนที่ ต.มูโนะ

เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2561 นายธนู  สุวรรณโน  สถิติจังหวัดนราธิวาส ได้เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านมูโนะ หมู่ที่ 1 ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก โดยมีนายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน

อ่านเพิ่มเติม...

เสวนายามเช้า เดือนเมษายน 2561

เสวนายามเช้า เดือนเมษายน 2561

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561  นายธนู  สุวรรณโน  สถิติจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า  ณ กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน  กองทัพเรือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

อ่านเพิ่มเติม...

วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรฯ

วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรฯ

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561  นายธนู  สุวรรณโน  สถิติจังหวัดนราธิวาส  เข้าร่วมพิธีถวายสักการะวันคล้ายวันสวรรณคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ  ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมพบปะหน่วยงานในกระทรวง DE (1/61)

ประชุมพบปะหน่วยงานในกระทรวง DE (1/61)

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561  สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส เป็นเจ้าภาพจัดประชุมพบปะในกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายธนู  สุวรรณโน  สถิติจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานที่ประชุม  ณ ห้องประชุมชั้น 4 (เล็ก) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

อ่านเพิ่มเติม...
 • กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2561

  กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2561

 • จังหวัดเคลื่อนที่ ต.มูโนะ

  จังหวัดเคลื่อนที่ ต.มูโนะ

 • เสวนายามเช้า เดือนเมษายน 2561

  เสวนายามเช้า เดือนเมษายน 2561

 • วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรฯ

  วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรฯ

 • ประชุมพบปะหน่วยงานในกระทรวง DE (1/61)

  ประชุมพบปะหน่วยงานในกระทรวง DE (1/61)

Previous
Next

โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560

ข้อมูลพื้นฐาน  (ตาราง)

1. จำนวนสถานประกอบการ จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อำเภอและตำบล

2. จำนวนสถานประกอบการ จำแนกตามรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย อำเภอและตำบล

3. จำนวนสถานประกอบการ จำแนกตามรูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ อำเภอและตำบล

4. จำนวนสถานประกอบการ จำแนกตามสัดส่วนของการร่วมลงทุนหรือถือหุ้นของต่างประเทศ อำเภอและตำบล

5. จำนวนสถานประกอบการ จำแนกตามขนาดของสถานประกอบการ(จำนวนคนทำงาน) อำเภอและตำบล

ุ6. จำนวนคนทำงานในสถานประกอบการ จำแนกตามขาดของสถานประกอบการ(จำนวนคนทำงาน) อำเภอและตำบล

7. จำนวนสถานประกอบการ จำแนกตามขนาดของสถานประกอบการ(จำนวนลูกจ้าง) อำเภอและตำบล

8. จำนวนลูกจ้างในสถานประกอบการ จำแนกตามขนาดของสถานประกอบการ(จำนวนคนทำงาน) อำเภอและตำบล

9. จำนวนสถานประกอบการ จำแนกตามระยะเวลาการดำเนินกิจการ อำเภอและตำบล

10. จำนวนสถานประกอบที่พักแรม จำแนกลักษณะการให้บริการที่พักแรม จำนวนห้องพัก อำเภอและตำบล 

11. จำนวนสถานประกอบการ จำแนกตามการมีการใช้เทคดนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อำเภอและตำบล

12. จำนวนสถานประกอบการ จำแนกตามรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

13. จำนวนสถานประกอบการ จำแนกตามรูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

14. จำนวนสถานประกอบการ จำแนกตามสัดส่วนของการร่วมลงทุนหรือถือหุ้นของต่างประเทศ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

15. จำนวนสถานประกอบการ จำแนกตามขนาดสถานประกอบการ(จำนวนคนทำงาน) และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

16. จำนวนคนทำงานในสถานประกอบการ จำแนกตามขนาดสถานประการ(จำนวนคนทำงาน) และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

17. จำนวนสถานประกอบการ จำแนกตามขนาดสถานประกอบการ(จำนวนลูกจ้าง) และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

18. จำนวนลูกจ้างในสถานประกอบการ จำแนกตามขนาดสถานประกอบการ(จำนวนคนทำงาน) และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

19. จำนวนสถานประกอบการ จำแนกตามระยะเวลาการดำเนินกิจการ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

20. จำนวนสถานประกอบการ จำแนกตามการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางหลังใหม่(ชั้น4) ถนนศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทร. : 0-7364-2624, โทรสาร. : 0-7364-2624 ต่อ 18
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 76087
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.