จังหวัดเคลื่อนที่ ต.เอราวัณ

จังหวัดเคลื่อนที่ ต.เอราวัณ

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561  นายสุรพร  พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ อบต.เอราวัณ  อ.แว้ง  จ.นราธิวาส  และสำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ได้ร่วมออกบูธนิทรรศการ บริการข้อมูลสถิติพร้อมแจกขนม เครื่องดื่มให้กับประชาชนที่เข้ารับบริการ  นอกจากนี้ นายธนู  สุวรรณโน สถิติจังหวัดนราธิว... อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่ติดตาม"ไทยนิยมฯ"

ลงพื้นที่ติดตาม

   เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561  สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ได้รับมอบหมายจากจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เพื่อ กำกับ ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดนราธิวาส โดยมีตัวแทนจากสำนักงานสถิติจังหวัดกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร่วมลงพื้น ตำบลจวบ  ตำบลบูกิ๊ต และตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง พบผู้นำชุมชนในพื้น... อ่านเพิ่มเติม...

จิตอาสาวันข้าราชการพลเรือน

จิตอาสาวันข้าราชการพลเรือน

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ในรั้วศาลากลางจังหวัดนราธิวาส เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561

อ่านเพิ่มเติม...

กีฬาวันข้าราชการ 2561

กีฬาวันข้าราชการ 2561

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561  สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส นำโดยนายธนู  สุวรรณโน สถิติจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาหน่วยงาน วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

อ่านเพิ่มเติม...

บริจาคให้กาชาด

บริจาคให้กาชาด

      เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561   นายสุรพร  พร้อมมูล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส   เป็นประธานในวันรวมน้ำใจให้กาชาด และแถลงข่าว การจัดงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาส พ.ศ.2561   ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  ในการนี้ นายธนู  สุวรรณโน สถิติจังหวัดนราธิวาสได้ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับกาชาดอีกด้วย... อ่านเพิ่มเติม...

 • จังหวัดเคลื่อนที่ ต.เอราวัณ

  จังหวัดเคลื่อนที่ ต.เอราวัณ

 • ลงพื้นที่ติดตาม

  ลงพื้นที่ติดตาม"ไทยนิยมฯ"

 • จิตอาสาวันข้าราชการพลเรือน

  จิตอาสาวันข้าราชการพลเรือน

 • กีฬาวันข้าราชการ 2561

  กีฬาวันข้าราชการ 2561

 • บริจาคให้กาชาด

  บริจาคให้กาชาด

Previous
Next

โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560

ข้อมูลพื้นฐาน

1. จำนวนสถานประกอบการทั้งสิ้น

2. จำนวนสถานประกอบการ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ(การผลิต)

3. จำนวนสถานประกอบการ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ(ขายส่ง)

4. จำนวนสถานประกอบการ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ(ขายปลีก)

5. จำนวนสถานประกอบการ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ(การก่อสร้าง)

6. จำนวนสถานประกอบการ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ(บริการอาหารและเครื่องดื่ม)

7. จำนวนสถานประกอบการ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ(ขาย/ซ่อมแซมยานยนต์และรถจักรยานยนต์)

8. จำนวนสถานประกอบการ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ(ศิลปะบันเทิงและนันทนาการ)

9. จำนวนสถานประกอบการ รูปแบบจัดตั้งตามกฎหมาย(ส่วนบุคคล)

10. จำนวนสถานประกอบ รูปแบบจัดตั้งตามกฎหมาย(หจก./หสน./บจก./บมจ.)

11. จำนวนสถานประกอบการ รูปแบบจัดตั้งทางเศรษฐกิจ(สำนักงานแห่งเดียว)

12. จำนวนสถานประกอบการ รูปแบบจัดตั้งทางเศรษฐกิจ(สำนักงานใหญ่)

13. จำนวนสถานประกอบการ ตามขนาดสถานประกอบการ(คนทำงาน 1-5 คน)

14. จำนวนสถานประกอบการ ตามขนาดสถานประกอบการ(คนทำงาน 6-10 คน)

15. จำนวนสถานประกอบการ ตามขนาดสถานประกอบการ(คนทำงาน 11 คนขึ้นไป)

16. จำนวนคนทำงาน ในสถานประกอบการ 

17. จำนวนลูกจ้าง ในสถานประกอบการ

18. จำนวนสถานประกอบการธุรกิจ ที่ระยะเวลาดำเนินกิจการ น้อยกว่า 5 ปี

19. จำนวนสถานประกอบการธุรกิจ ที่ระยะเวลาดำเนินกิจการตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

20. จำนวนสถานประกอบการ ให้บริการที่พักแรมเพื่อการท่องเที่ยว

21. จำนวนสถานประกอบการ การมีการใช้คอมพิวเตอร์ประกอบธุรกิจ

22. จำนวนสถานประกอบการ ที่ขายสินค้าหรือบริการผ่านอินเทอร์เน็ต

23. จำนวนสถานประกอบการ ตามผลการนับจด(นับจดไม่ได้)

สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางหลังใหม่(ชั้น4) ถนนศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทร. : 0-7364-2624, โทรสาร. : 0-7364-2624 ต่อ 18
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 76087
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.