ประชุมแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี

ประชุมแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี

 

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 นางพาตีเมาะ สะดียามู (รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส) เป็นประธานพิธีเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาจั... อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม "BIKE อุ่นไอรัก"

กิจกรรม

 

วันที่ 9 ธันวาคม 2561 นายธนู สุวรรณโน สถิติจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้พนักงาน และเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานฯ ร่วมเก็บข้อมูลการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม " BIKE อุ่นไอรัก"

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุม "Bike อุ่นไอรัก"คร้ังที่ 2/2561

ร่วมประชุม

 วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นายธนู สุวรรณโน สถิติจังหวัดนราธิวาส ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ                      "Bike อุ่นไอรัก"  อ่านเพิ่มเติม...

วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

 

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นายธนูสุวรรณโนเรืองจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาสได้เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชปรมาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบ... อ่านเพิ่มเติม...

จิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

จิตอาสา

 

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2561นายธนู สุวรรณโน สถิติจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา " เราทำความดี ด้วยหัวใจ ณ พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส (พุทธอุทยานเขากง) ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

อ่านเพิ่มเติม...
 • ประชุมแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี

  ประชุมแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี

 • กิจกรรม

  กิจกรรม "BIKE อุ่นไอรัก"

 • ร่วมประชุม

  ร่วมประชุม "Bike อุ่นไอรัก"คร้ังที่ 2/2561

 • วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

  วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

 • จิตอาสา

  จิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

Previous
Next

โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560

ข้อมูลพื้นฐาน  (ตาราง)

1. จำนวนสถานประกอบการ จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อำเภอและตำบล

2. จำนวนสถานประกอบการ จำแนกตามรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย อำเภอและตำบล

3. จำนวนสถานประกอบการ จำแนกตามรูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ อำเภอและตำบล

4. จำนวนสถานประกอบการ จำแนกตามสัดส่วนของการร่วมลงทุนหรือถือหุ้นของต่างประเทศ อำเภอและตำบล

5. จำนวนสถานประกอบการ จำแนกตามขนาดของสถานประกอบการ(จำนวนคนทำงาน) อำเภอและตำบล

ุ6. จำนวนคนทำงานในสถานประกอบการ จำแนกตามขาดของสถานประกอบการ(จำนวนคนทำงาน) อำเภอและตำบล

7. จำนวนสถานประกอบการ จำแนกตามขนาดของสถานประกอบการ(จำนวนลูกจ้าง) อำเภอและตำบล

8. จำนวนลูกจ้างในสถานประกอบการ จำแนกตามขนาดของสถานประกอบการ(จำนวนคนทำงาน) อำเภอและตำบล

9. จำนวนสถานประกอบการ จำแนกตามระยะเวลาการดำเนินกิจการ อำเภอและตำบล

10. จำนวนสถานประกอบที่พักแรม จำแนกลักษณะการให้บริการที่พักแรม จำนวนห้องพัก อำเภอและตำบล 

11. จำนวนสถานประกอบการ จำแนกตามการมีการใช้เทคดนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อำเภอและตำบล

12. จำนวนสถานประกอบการ จำแนกตามรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

13. จำนวนสถานประกอบการ จำแนกตามรูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

14. จำนวนสถานประกอบการ จำแนกตามสัดส่วนของการร่วมลงทุนหรือถือหุ้นของต่างประเทศ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

15. จำนวนสถานประกอบการ จำแนกตามขนาดสถานประกอบการ(จำนวนคนทำงาน) และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

16. จำนวนคนทำงานในสถานประกอบการ จำแนกตามขนาดสถานประการ(จำนวนคนทำงาน) และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

17. จำนวนสถานประกอบการ จำแนกตามขนาดสถานประกอบการ(จำนวนลูกจ้าง) และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

18. จำนวนลูกจ้างในสถานประกอบการ จำแนกตามขนาดสถานประกอบการ(จำนวนคนทำงาน) และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

19. จำนวนสถานประกอบการ จำแนกตามระยะเวลาการดำเนินกิจการ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

20. จำนวนสถานประกอบการ จำแนกตามการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางหลังใหม่(ชั้น4) ถนนศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทร. : 0-7364-2624, โทรสาร. : 0-7364-2624 ต่อ 18
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 76087
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.