จังหวัดเคลื่อนที่ ต.บาตง อ.รือเสาะ

จังหวัดเคลื่อนที่ ต.บาตง อ.รือเสาะ

เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2561  นายธนู  สุวรรณโน  สถิติจังหวัดนราธิวาส ได้เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"  โดยมีนายสุรพร  พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน  ณ โรงเรียนพนาทักษิณ หมู่ที่ 4 ต.บาตง  อ.รือเสาะ  จ.นราธิวาส และ... อ่านเพิ่มเติม...

เสวนายามเช้า(28 ธ.ค.60)

เสวนายามเช้า(28 ธ.ค.60)

เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.2560  มีกิจกรรมเสวนายามเช้า ณ จวนผู้ว่าฯ   โดยมีนายสุรพร  พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน  ในโอกาสนี้พนักงาน จนท.จาก สนง.สถิติ จ.นธ. พร้อมด้วย จนท.จากอุตุนิยมวิทยาและ จนท.จากไปรษณีย์นราธิวาส ในนามกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ร่ว... อ่านเพิ่มเติม...

  • จังหวัดเคลื่อนที่ ต.บาตง อ.รือเสาะ

    จังหวัดเคลื่อนที่ ต.บาตง อ.รือเสาะ

  • อบรมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ

    อบรมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ

  • เสวนายามเช้า(28 ธ.ค.60)

    เสวนายามเช้า(28 ธ.ค.60)

Previous
Next

โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560

ข้อมูลพื้นฐาน

1. จำนวนสถานประกอบการทั้งสิ้น

2. จำนวนสถานประกอบการ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ(การผลิต)

3. จำนวนสถานประกอบการ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ(ขายส่ง)

4. จำนวนสถานประกอบการ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ(ขายปลีก)

5. จำนวนสถานประกอบการ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ(การก่อสร้าง)

6. จำนวนสถานประกอบการ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ(บริการอาหารและเครื่องดื่ม)

7. จำนวนสถานประกอบการ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ(ขาย/ซ่อมแซมยานยนต์และรถจักรยานยนต์)

8. จำนวนสถานประกอบการ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ(ศิลปะบันเทิงและนันทนาการ)

9. จำนวนสถานประกอบการ รูปแบบจัดตั้งตามกฎหมาย(ส่วนบุคคล)

10. จำนวนสถานประกอบ รูปแบบจัดตั้งตามกฎหมาย(หจก./หสน./บจก./บมจ.)

11. จำนวนสถานประกอบการ รูปแบบจัดตั้งทางเศรษฐกิจ(สำนักงานแห่งเดียว)

12. จำนวนสถานประกอบการ รูปแบบจัดตั้งทางเศรษฐกิจ(สำนักงานใหญ่)

13. จำนวนสถานประกอบการ ตามขนาดสถานประกอบการ(คนทำงาน 1-5 คน)

14. จำนวนสถานประกอบการ ตามขนาดสถานประกอบการ(คนทำงาน 6-10 คน)

15. จำนวนสถานประกอบการ ตามขนาดสถานประกอบการ(คนทำงาน 11 คนขึ้นไป)

16. จำนวนคนทำงาน ในสถานประกอบการ 

17. จำนวนลูกจ้าง ในสถานประกอบการ

18. จำนวนสถานประกอบการธุรกิจ ที่ระยะเวลาดำเนินกิจการ น้อยกว่า 5 ปี

19. จำนวนสถานประกอบการธุรกิจ ที่ระยะเวลาดำเนินกิจการตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

20. จำนวนสถานประกอบการ ให้บริการที่พักแรมเพื่อการท่องเที่ยว

21. จำนวนสถานประกอบการ การมีการใช้คอมพิวเตอร์ประกอบธุรกิจ

22. จำนวนสถานประกอบการ ที่ขายสินค้าหรือบริการผ่านอินเทอร์เน็ต

23. จำนวนสถานประกอบการ ตามผลการนับจด(นับจดไม่ได้)

สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางหลังใหม่(ชั้น4) ถนนศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทร. : 0-7364-2624, โทรสาร. : 0-7364-2624 ต่อ 18
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 76087
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.