• วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

  วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

 • แผนปฏิบัติการสำรวจเก็บข้อมูลสถิติภายในจังหวัดนราธิวาส ประจำปี พ.ศ. 2564

  แผนปฏิบัติการสำรวจเก็บข้อมูลสถิติภายในจังหวัดนราธิวาส ประจำปี พ.ศ. 2564

 • การสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ

  การสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ

 • สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การนับจดปี 2564)

  สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การนับจดปี 2564)

 • วันวิสาขบูชา

  วันวิสาขบูชา

Previous
Next

ข่าวมาใหม่

สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางหลังใหม่(ชั้น4) ถนนศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทร. : 0-7364-2624, โทรสาร. : 0-7364-2624 ต่อ 18
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 76087
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.