ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดฯ

 ประกาศ สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ไม่คุ้มกับค่าซ่อม เสื่อมสภาพ ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการ 

อ่านเพิ่มเติม...

ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ การป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษา ยาเสพติด พ.ศ.2563

ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ การป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษา ยาเสพติด พ.ศ.2563

 

ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ การป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษา ยาเสพติด พ.ศ.2563

อ่านเพิ่มเติม...
 • ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดฯ

 • ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ประชาชนต้องการจากรัฐบาล พ.ศ.2564

  ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ประชาชนต้องการจากรัฐบาล พ.ศ.2564

 • ประชาสัมพันธ์ โครงการสำรวจประจำเดือน มกราคม 2564

  ประชาสัมพันธ์ โครงการสำรวจประจำเดือน มกราคม 2564

 • ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ การป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษา ยาเสพติด พ.ศ.2563

  ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ การป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษา ยาเสพติด พ.ศ.2563

 • ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 3/2563

  ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 3/2563

Previous
Next

ข่าวมาใหม่

สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางหลังใหม่(ชั้น4) ถนนศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทร. : 0-7364-2624, โทรสาร. : 0-7364-2624 ต่อ 18
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 76087
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.