ประชาสัมพันธ์ผลการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร 2562

ประชาสัมพันธ์ผลการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร จังหวัดนราธิวาส  พ.ศ. 2562

อ่านเพิ่มเติม...

ผลการสำรวจความคิดเห็น

ผลการสำรวจความคิดเห็น

ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อ

การให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. 2562

อ่านเพิ่มเติม...
 • โครงการสำรวจเก็บข้อมูลสถิติประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563

  โครงการสำรวจเก็บข้อมูลสถิติประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563

 • ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2562

  ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2562

 • ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มารับบริการ โครงการ “จังหวัดนราธิวาส เคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

  ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มารับบริการ โครงการ “จังหวัดนราธิวาส เคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

 • ประชาสัมพันธ์ผลการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร 2562

  ประชาสัมพันธ์ผลการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร 2562

 • ผลการสำรวจความคิดเห็น

  ผลการสำรวจความคิดเห็น

Previous
Next