กิจกรรมปลูกต้นดาวเรือง

กิจกรรมปลูกต้นดาวเรือง

      เมื่อวันที่ 14 ก.ย.2560  นายธนู  สุวรรณโน  สถิติจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส  ได้ร่วมกันปลูกต้นดาวเรือง บริเวณรอบรั้วศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

อ่านเพิ่มเติม...

สถิติจังหวัดขอขอบคุณ มนร.

สถิติจังหวัดขอขอบคุณ มนร.

     เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส โดยนายธนู  สุวรรณโน  สถิติจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที เดินทางไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อแสดงความขอบคุณในโอกาสที่ทางมหาวิทยาลัย ได้อนุเคราะห์บุคคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา ที่ได้ร่วมมือในการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อยเสร็จเรี... อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะทำงานฝ่ายประมวลผลและสรุปผลการดำเนินงานฮัจญ์ 2560

ประชุมคณะทำงานฝ่ายประมวลผลและสรุปผลการดำเนินงานฮัจญ์ 2560

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 (เล็ก)ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไป

ประกอบพิธีฮัจญ์ในเทศกาลฮั... อ่านเพิ่มเติม...

  • กิจกรรมปลูกต้นดาวเรือง

    กิจกรรมปลูกต้นดาวเรือง

  • สถิติจังหวัดขอขอบคุณ มนร.

    สถิติจังหวัดขอขอบคุณ มนร.

  • ประชุมคณะทำงานฝ่ายประมวลผลและสรุปผลการดำเนินงานฮัจญ์ 2560

    ประชุมคณะทำงานฝ่ายประมวลผลและสรุปผลการดำเนินงานฮัจญ์ 2560

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางหลังใหม่(ชั้น4) ถนนศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทร. : 0-7364-2624, โทรสาร. : 0-7364-2624 ต่อ 18
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 76087
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.